Organ prowadzący szkołę:
Starosta Powiatu – Marcin Bednarz
v-ce Starosta Powiatu - Piotr Kasprzak
tel. 61285-80-51

Organ prowadzący nadzór pedagogiczny:
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
tel. 61854-17-26

Dyrektor szkoły: Anna Podbielska
v-ce Dyrektor: Małgorzata Kaczmarek
tel. 61285-24-34

 

Rada  Rodziców:

 • Przewodniczacy - Ewa Schädler
 • v-ce przewodniczący - Paweł Kubiak
 • Skarbnik - Honorata Maćkowiak 

 

Wychowawcy klas:

 • 1a - Agnieszka Kaczor
 • 1b - Milena Bianek
 • 1c - Marzena Wisińska Zadrużyńska
 • 2a - Magdalena Maćkowiak
 • 2b - Iwona Tomaszewska
 • 2c - Katarzyna Krzeszewska
 • 2d - Mariola Litka
 • 3a - Katarzyna Światowy
 • 3b - Anna Drzazgowska
 • 3c - Agnieszka Kaczmarek
 • 3d - Ewa Sadyś

 

Nauczyciele:

 • Ada Gościniak - psycholog
 • Milena Bianek - język angielski
 • Sławomir Brambor - historia, wos, kultura na przestrzeni dziejów, alfabet muzyczny
 • Alina Cichowlas - wf, podstawy przedsiębiorczości
 • Zbigniew Cichowlas - wf, edukacja dla bezpieczeństwa
 • Anna Drzazgowska - język niemiecki, etyka
 • Agnieszka Kaczmarek - język polski, wiedza o kulturze
 • Małgorzata Kaczmarek - język polski, wiedza o kulturze, oligofrenopedagog, biblioteka
 • Tomasz Kaczmarek - wf, edukacja dla bezpieczeństwa
 • Agnieszka Kaczor - matematyka, informatyka, logika matematyczna, podstawy przedsiębiorczości
 • Katarzyna Krzeszewska - geografia
 • Dominik Leszczyński - historia, wos
 • Mariola Litka - matematyka, logika matematyczna
 • Magdalena Maćkowiak - chemia, ekologia
 • Magdalena Malinowska - język angielski
 • Joanna Odalanowska - język angielski
 • Natalia Olkiewicz - biblioteka, etyka
 • Anna Podbielska - pedagog szkolny
 • Bartosz Rybko - historia, wos, język angielski
 • Ewa Sadyś - fizyka, informatyka
 • Izabella Stawska - matematyka, informatyka
 • Beata Szymańska - język angielski
 • Marlena Szymańska - język polski, wiedza o kulturze
 • Katarzyna Światowy - biologia, doradca zawodowy, podstawy przedsiębiorczości, wdżwr
 • Iwona Tomaszewska - religia
 • Marzena Wisińska Zadrużyńska - język niemiecki
 • ks. Marcin Nowak - religia

 

Inni pracownicy szkoły:

 • Administracja: Julia Michniewska - Tomczak - ref. ds. administracji/Małgorzata Kaczmarek zastępstwo
 • Obsługa: Aurelia Ratajczak, Dorota Bachorska, Monika Kaczor, Dariusz Walczak
 • Służba BHP: Julia Michniewska - Tomczak/ Małgorzata Kaczmarek zastępstwo
 • Pielęgniarka szkolna: Barbara Błaszak
 • Lekarz medycyny pracy: Szpital Średzki sp. z o.o.
 • Pracownicy biblioteki: Małgorzata Kaczmarek, Barbara Langner
 • Pedagog szkolny: Anna Podbielska
 • Doradca zawodowy - Katarzyna Światowy                               
 • Psycholog szkolny - Ada Gościniak

 

Harmonogram lekcji:

 1. lekcja pierwsza: 8.00 - 8.45
 2. lekcja druga: 8.55 - 9.40
 3. lekcja trzecia: 9.50 - 10.35
 4. lekcja czwarta: 10.45 - 11.30
 5. lekcja piąta: 11.40 - 12.25
 6. lekcja szósta: 12.45 - 13.30
 7. lekcja siódma: 13.40 - 14.25
 8. lekcja ósma: 14.30 - 15.15

 

Skala ocen (obowiązuje od 1 września 2014 roku)

Testy, sprawdziany, kartkówki i inne prace oceniane punktowo zostają przeliczane na oceny według skali procentowej: 

 • 100 - 86% - bardzo dobry
 • 85 - 70% - dobry
 • 69 - 55% - dostateczny 
 • 54 - 40% - dopuszczający
 • 39 - 0% - niedostateczny

 

Pisemne prace przekrojowe (np. dział programowy, rozdział) oceniane punktowo zostają przeliczane na oceny według skali procentowej:

 • 100% - 96% - celujący
 • 95% - 86% - bardzo dobry
 • 85% - 70% - dobry
 • 69% - 55% - dostateczny
 • 54% - 40% - dopuszczający
 • 39% - 0 % - niedostateczny

Aktualności

Kontakt

 • Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich
  ul. Ks. Kegla 1a
  63-000 Środa Wlkp.
 • (061) 285-24-34

Galeria zdjęć