Organ prowadzący szkołę:
Starosta Powiatu – Ernest Iwańczuk
V-ce Starosta Powiatu - Małgorzata Wiśniewska - Zabłocka
tel. 61285-80-51

Organ prowadzący nadzór pedagogiczny:
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
tel. 61854-17-26

Dyrektor szkoły: Katarzyna Światowy
V-ce dyrektor: Ewa Sadyś
tel. 61285-24-34

 

Rada  Rodziców:

 • Przewodniczaca - Anna Pruchniewicz
 • v-ce przewodniczący - Paweł Kubiak
 • Skarbnik - Beata Hoffmann

 

Wychowawcy klas:

 • 1a - Sławomir Brambor
 • 1b - Agnieszka Szymańska - Michalak
 • 1c - Grzegorz Kasprzak
 • 1d - Mariola Litka
 • 1e - Dominik Leszczyński
 • 1f - Anna Drzazgowska
 • 1g - Beata Senftleben
 • 1h - Aleksandra Hamrol -Narożna
 • 2a - Agnieszka Kaczmarek
 • 2b - Beata Szymańska
 • 2c - Marlena Szymańska
 • 3a - Agnieszka Kaczor
 • 3b - Milena Bianek
 • 3c - Marzena Wisińska Zadrużyńska

 

Nauczyciele:

 • Milena Bianek - język angielski
 • Krystian Błoch - historia, wos
 • Sławomir Brambor - historia, wos, kultura na przestrzeni dziejów
 • Alina Cichowlas - wychowanie fizyczne, podstawy przedsiębiorczości
 • Anna Drzazgowska - język niemiecki, etyka
 • Adam Eichler - wychowanie fizyczne
 • Ada Gościniak - psycholog
 • Aleksandra Hamrol-Narożna - język angielski
 • Agnieszka Kaczmarek - język polski, wiedza o kulturze
 • Tomasz Kaczmarek - wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
 • Agnieszka Kaczor - matematyka, informatyka, logika matematyczna, podstawy przedsiębiorczości
 • Grzegorz Kasprzak - geografia, fizyka
 • Barbara Krenc - religia
 • Mirosława Kulawik - biologia, ekologia
 • Dominik Leszczyński - historia, wos
 • Mariola Litka - matematyka, logika matematyczna
 • Joanna Odalanowska - język angielski
 • Natalia Olkiewicz - biblioteka, etyka, filozofia
 • Agata Orłowska - matematyka, fizyka
 • Ewelina Otworowska - język polski
 • Ewa Sadyś - fizyka, informatyka
 • Beata Senftleben - matematyka, informatyka, informatyka w praktyce
 • Beata Szymańska - język angielski
 • Marlena Szymańska - język polski, wiedza o kulturze
 • Agnieszka Szymańska-Michalak - chemia
 • Katarzyna Światowy - biologia, ekologia, doradca zawodowy, podstawy przedsiębiorczości, wdżwr
 • ks. Karol Świergosz - religia
 • Iwona Tomaszewska - religia
 • Marzena Wisińska Zadrużyńska - język niemiecki
 • Lucyna Zielinska - język niemiecki, pedagog

 

Inni pracownicy szkoły:

 • Administracja: Julia Michniewska - Tomczak - ref. ds. administracji/Aleksandra Hańczyk, Paulina Piotrowska (zastępstwo)
 • Obsługa: Aurelia Ratajczak, Dorota Bachorska, Monika Kaczor, Dariusz Walczak
 • Służba BHP: Julia Michniewska - Tomczak/ Jacek Nowaczyk
 • Pielęgniarka szkolna: Barbara Błaszak
 • Lekarz medycyny pracy: Szpital Średzki sp. z o.o.
 • Pracownik biblioteki:  Natalia Olkiewicz
 • Pedagog szkolny: Lucyna Zielinska
 • Doradca zawodowy : Katarzyna Światowy                               
 • Psycholog szkolny: Ada Gościniak

 

Skład Samorządu Uczniowskiego:

 • Przewodniczący: Tomasz Gabała
 • V-ce przewodnicząca: Wanessa Betler
 • Sekretarz: Maciej Mikołajczak

 

Harmonogram lekcji:

 1. lekcja pierwsza: 8.00 - 8.45
 2. lekcja druga: 8.55 - 9.40
 3. lekcja trzecia: 9.50 - 10.35
 4. lekcja czwarta: 10.45 - 11.30
 5. lekcja piąta: 11.40 - 12.25
 6. lekcja szósta: 12.45 - 13.30
 7. lekcja siódma: 13.40 - 14.25
 8. lekcja ósma: 14.30 - 15.15

 

Skala ocen (obowiązuje od 1 września 2014 roku)

Testy, sprawdziany, kartkówki i inne prace oceniane punktowo zostają przeliczane na oceny według skali procentowej: 

 • 100 - 86% - bardzo dobry
 • 85 - 70% - dobry
 • 69 - 55% - dostateczny 
 • 54 - 40% - dopuszczający
 • 39 - 0% - niedostateczny

 

Pisemne prace przekrojowe (np. dział programowy, rozdział) oceniane punktowo zostają przeliczane na oceny według skali procentowej:

 • 100% - 96% - celujący
 • 95% - 86% - bardzo dobry
 • 85% - 70% - dobry
 • 69% - 55% - dostateczny
 • 54% - 40% - dopuszczający
 • 39% - 0 % - niedostateczny

Aktualności

Kontakt

 • Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich
  ul. Ks. Kegla 1a
  63-000 Środa Wlkp.
 • 61 285-24-34

Galeria zdjęć