Skala ocen obowiązująca od 1 września 2014 roku:

Testy, sprawdziany, kartkówki i inne prace oceniane punktowo zostają przeliczane na oceny według skali procentowej: 

 • 100 - 86% - bardzo dobry
 • 85 - 70% - dobry
 • 69 - 55% - dostateczny 
 • 54 - 40% - dopuszczający
 • 39 - 0% - niedostateczny

 

Pisemne prace przekrojowe (np. dział programowy, rozdział) oceniane punktowo zostają przeliczane na oceny według skali procentowej:

 • 100% - 96% - celujący
 • 95% - 86% - bardzo dobry
 • 85% - 70% - dobry
 • 69% - 55% - dostateczny
 • 54% - 40% - dopuszczający
 • 39% - 0 % - niedostateczny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich
  ul. Ks. Kegla 1a
  63-000 Środa Wlkp.
 • 61 285-24-34

Galeria zdjęć