informacje_dla__maturzystow_2021.pdf

Instrukcja_Matura_2021.pdf

Absolwentów planujących poprawiać wyniki matury w sesji wiosennej 2021 prosimy o wypełnienie deklaracji maturalnej na stronie: https://deklaracja.edu.pl/3025040310U

(prosimy zwrócić uwagę na wpisywany rok ukończenia szkoły). 

Wygenerowaną deklarację należy wydrukować dwustronnie (na jednej kartce), podpisać we wskazanych miejscach i przynieść do sekretariatu szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 7 lutego 2021 r.

 

ABSOLWENCI ROCZNIKA 2020, KTÓRZY NIE ZADALI EGZAMINU MATURALNEGO, PRZYSTEPUJĄ W CZĘŚCI PISEMNEJ DO TYCH EGZAMINÓW, KTÓRYCH NIE ZDALI W CZĘŚCI OBOWIĄZKOWEJ.

PRZYSTĘPUJĄ RÓWNIEŻ DO EGZAMINÓW W CZĘSCI USTNEJ Z PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH: JĘZYK POLSKI I JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY

 

Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego w 2021 r., zdaje obowiązkowo:

 część pisemną – egzaminy na poziomie podstawowym z następujących przedmiotów:

a. język polski

b. matematyka

c. język obcy nowożytny

Absolwent może przystąpić w 2021 r. do egzaminu maturalnego z nie więcej niż sześciu przedmiotów dodatkowych, na poziomie rozszerzonym.

 

Aktualności

Kontakt

  • Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich
    ul. Ks. Kegla 1a
    63-000 Środa Wlkp.
  • 61 285-24-34

Galeria zdjęć